&noscript=1" /> Duurzaamheid
 • Gratis verzending vanaf €49 & 365 dagen retourbeleid
 • Betaling via iDEAL
 • Meer dan 130.000 beoordelingen
 • 100% klimaatgecompenseerd

ONS ENGAGEMENT

Duurzaamheid is sinds het begin in 2015 altijd al een belangrijk onderwerp geweest bij ICANIWILL . We zijn ons bewust van de uitdagingen waarmee de modesector wordt geconfronteerd en willen graag een bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen voor een meer duurzame toekomst.

In 2021 hebben we het tempo van onze activiteiten op het gebied van het klimaat opgevoerd. De bedoeling is onze CO2-uitstoot te verminderen en onze milieuvoetafdruk zo klein mogelijk te houden, terwijl ons bedrijf toch gewoon door blijft groeien.

We hebben samen met de klimaatstrategen van ZeroMission gemeten wat de CO2-uitstoot is van alle activiteiten in onze waardeketen. De berekening was gebaseerd op het standaard internationale broeikasgassenprotocol voor ondernemingen (Standard Green House Gas Protocol) en omvatte alle belangrijke uitstootcategorieën. Met deze knowhow als uitgangspunt, stelden we ambitieuze doelen volgens wetenschappelijk onderzoek om onze uitstoot van nu af aan te verminderen.

We compenseerden bovendien 100% van onze uitstoot in 2020 via het PlanVivo-project, Scolel'te, dat een bijdrage levert aan agrobosbouw, bebossing en herbebossing in Mexico en dat op sociaal en economisch gebied en milieugebied hulp verleent aan plaatselijke gemeenschappen. Dat betekent dat we nu een volledig klimaatgecompenseerd bedrijf zijn en dat we de toezegging doen alle onvermijdelijke uitstoot in de toekomst te compenseren.

Hier zijn enkele van onze initiatieven om te garanderen dat we werken aan meer duurzame oplossingen in alle onderdelen van ons bedrijf.

 

PRODUCTEN

Onze producten zijn met opzet ontworpen met de gedachte dat ze in de komende jaren niet uit de mode mogen raken. Wij produceren tijdloze ontwerpen en concentreren ons op de kwaliteit en de functionaliteit van de producten om hun levensduur te verlengen.

Ook produceren we het merendeel van onze producten met naadloze technologie. Naadloze producten zijn niet alleen extra comfortabel, ze zijn ook duurzamer dan de traditionele knip- en naaiproducten, omdat ze volgens exacte specificaties worden gemaakt en dus geen afval veroorzaken.

Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid hebben ook geleid tot een collectie van gerecyclede materialen, de Ocean Collection, die in januari 2021 is gelanceerd. De materialen zijn volledig vervaardigd uit gerecycled plastic uit onze oceanen. Wij zijn er trots op dat wij deze collectie hebben gelanceerd, die erg populair is gebleken bij onze klanten en ambassadeurs. We kijken uit naar de lancering van meer producten en collecties met duurzame materialen.

PRODUCENTEN & PRODUCTIE

Wij werken nauw samen met onze zorgvuldig geselecteerde producenten over de hele wereld. Samen werken wij voortdurend aan de verbetering van materialen, producten, productieprocessen en arbeidsomstandigheden in de fabrieken. Onze gedragscode voor leveranciers, die speciaal op onze eisen is afgestemd, helpt ons deze verbetering te structureren. Het zorgt ervoor dat onze leveranciers de mensenrechten, de arbeidsrechten, de arbeidsomstandigheden en de milieubescherming respecteren volgens de tien principes van de VN Global Compact.

Leveranciers mogen ook geen gevaarlijke chemicaliën en stoffen gebruiken die zijn opgenomen in de REACH-richtlijn van de Europese Unie, en moeten voldoen aan de minimumeisen van de richtlijnen van het Sweden Textile Water Initiative (STWI).

De eisen worden gecontroleerd door middel van audits door derden en wij werken samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat zij over de kennis en capaciteit beschikken om onze gedragscode na te leven. Wij streven er ook naar de fabrieken zelf ten minste eenmaal per jaar te bezoeken om de relaties met onze leveranciers verder uit te bouwen.

 

TRANSPORT VAN PRODUCTEN

Er heeft tussen 2019 en 2020 een actieve verschuiving in de verzendingsmethoden plaatsgevonden. In 2020 hebben wij het aandeel van producten die per vliegtuig naar ons magazijn werden vervoerd, met 70% verminderd in een poging om onze koolwaterstofvoetafdruk te verkleinen. We hebben ambitieuze plannen om dit in 2021 met nog eens 60% te verminderen.

GEBOUWEN

Duurzaamheid is in onze gebouwen net zo belangrijk als in onze productie. Daarom gebruiken wij schone, hernieuwbare elektriciteit met het keurmerk Good Environmental Choice (Bra Miljöval) en klimaatneutrale verwarming in onze kantoren om te zorgen voor een minimale indirecte uitstoot door de aankoop van energie die wij gebruiken.

LEVERING


Als e-commerce merk zijn wij ons bewust van de milieu-impact van leveringen en daarom werken wij nauw samen met onze leveringspartners om de meest duurzame leveringsalternatieven te vinden.

Bring - Alle pakket-, thuis- en koeriersleveringen vanuit de terminals van Bring zijn fossielvrij in Stockholm, Malmö, Göteborg en Linköping. Bring werkt ook aan de geleidelijke afschaffing van voertuigen op fossiele brandstoffen in andere steden en maakt deel uit van het brancheoverkoepelende samenwerkingsverband Älskade Stad, dat als aanjager fungeert voor duurzamere milieualternatieven die een levendige stedelijke omgeving ten goede komen.

Budbee - Elke levering van Budbee is klimaatgecompenseerd, en alle pakketleveringen zijn fossielvrij in grotere steden. Budbee heeft ook andere groene initiatieven geleid, zoals het ontwerpen van groene terminals, het installeren van fossielvrije brandstofstations bij de terminals en het contracteren van meer vrachtfietsen op alle markten. Je kunt HIER meer lezen over Budbee's duurzaamheidswerk.

DHL Express - Al onze leveringen met DHL Express zijn klimaatneutraal. Met DHL GOGREEN investeren we in klimaatbeschermingsprojecten in verschillende regio's over de hele wereld. We steunen een mix van projecten in de categorieën "energie-efficiëntie", "hernieuwbare energie" en "herbebossing/bebossing". DHL legt de lat hoog en de klimaatbeschermingsprojecten zijn geselecteerd op basis van hun waarde voor zowel het milieu als de plaatselijke gemeenschappen. Milieubescherming staat hoog op de agenda van DHL, met een ambitieuze milieudoelstelling van nul uitstoot tegen 2050. Lees HIER meer over de duurzame initiatieven van DHL.

DHL Freight - We gebruiken SkickaGrönt voor alle zendingen met DHL Freight. SkickaGrönt is een klimaatslimme optie die helpt de verschuiving naar klimaatvriendelijker voertuigen binnen het Zweedse vervoersnetwerk te vergroten. Telkens wanneer je kiest voor DHL SkickaGrönt, produceert DHL overeenkomstige tonkilometers met klimaatvriendelijke technologie en/of hernieuwbare brandstoffen in het Zweedse transportnetwerk. Lees HIER meer over DHL SkickaGrönt.

Posti - Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van Posti's bedrijfsstrategie. Posti was 's werelds eerste 100% koolwaterstofneutrale postdienst en alle producten van Posti zijn 100% koolwaterstofneutraal. Klik HIER voor meer informatie over Posti's duurzaamheidswerk.

PostNord - Zendingen met PostNord myPack zijn klimaatgecompenseerd en dragen bij tot een verschuiving naar hernieuwbare energie door te investeren in energie- en klimaatbesparende projecten in ontwikkelingslanden. Dit gebeurt via door de VN gecertificeerde CDM-projecten (Clean Development Mechanism). PostNord bezorgt ook fossielvrij in delen van de grotere steden in Zweden en PostNord werkt eraan om in 2030 fossielvrij te zijn. Klik HIER voor meer informatie over PostNord's duurzaamheidswerk.


 

ONS ENGAGEMENT

Duurzaamheid is sinds het begin in 2015 altijd al een belangrijk onderwerp geweest bij ICANIWILL . We zijn ons bewust van de uitdagingen waarmee de modesector wordt geconfronteerd en willen graag een bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen voor een meer duurzame toekomst.

In 2021 hebben we het tempo van onze activiteiten op het gebied van het klimaat opgevoerd. De bedoeling is onze CO2-uitstoot te verminderen en onze milieuvoetafdruk zo klein mogelijk te houden, terwijl ons bedrijf toch gewoon door blijft groeien.

We hebben samen met de klimaatstrategen van ZeroMission gemeten wat de CO2-uitstoot is van alle activiteiten in onze waardeketen. De berekening was gebaseerd op het standaard internationale broeikasgassenprotocol voor ondernemingen (Standard Green House Gas Protocol) en omvatte alle belangrijke uitstootcategorieën. Met deze knowhow als uitgangspunt, stelden we ambitieuze doelen volgens wetenschappelijk onderzoek om onze uitstoot van nu af aan te verminderen.

We compenseerden bovendien 100% van onze uitstoot in 2020 via het PlanVivo-project, Scolel'te, dat een bijdrage levert aan agrobosbouw, bebossing en herbebossing in Mexico en dat op sociaal en economisch gebied en milieugebied hulp verleent aan plaatselijke gemeenschappen. Dat betekent dat we nu een volledig klimaatgecompenseerd bedrijf zijn en dat we de toezegging doen alle onvermijdelijke uitstoot in de toekomst te compenseren.

Hier zijn enkele van onze initiatieven om te garanderen dat we werken aan meer duurzame oplossingen in alle onderdelen van ons bedrijf.

PRODUCTEN

Onze producten zijn met opzet ontworpen met de gedachte dat ze in de komende jaren niet uit de mode mogen raken. Wij produceren tijdloze ontwerpen en concentreren ons op de kwaliteit en de functionaliteit van de producten om hun levensduur te verlengen.

Ook produceren we het merendeel van onze producten met naadloze technologie. Naadloze producten zijn niet alleen extra comfortabel, ze zijn ook duurzamer dan de traditionele knip- en naaiproducten, omdat ze volgens exacte specificaties worden gemaakt en dus geen afval veroorzaken.

Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid hebben ook geleid tot een collectie van gerecyclede materialen, de Ocean Collection, die in januari 2021 is gelanceerd. De materialen zijn volledig vervaardigd uit gerecycled plastic uit onze oceanen. Wij zijn er trots op dat wij deze collectie hebben gelanceerd, die erg populair is gebleken bij onze klanten en ambassadeurs. We kijken uit naar de lancering van meer producten en collecties met duurzame materialen.

PRODUCENTEN & PRODUCTIE

Wij werken nauw samen met onze zorgvuldig geselecteerde producenten over de hele wereld. Samen werken wij voortdurend aan de verbetering van materialen, producten, productieprocessen en arbeidsomstandigheden in de fabrieken. Onze gedragscode voor leveranciers, die speciaal op onze eisen is afgestemd, helpt ons deze verbetering te structureren. Het zorgt ervoor dat onze leveranciers de mensenrechten, de arbeidsrechten, de arbeidsomstandigheden en de milieubescherming respecteren volgens de tien principes van de VN Global Compact.

Leveranciers mogen ook geen gevaarlijke chemicaliën en stoffen gebruiken die zijn opgenomen in de REACH-richtlijn van de Europese Unie, en moeten voldoen aan de minimumeisen van de richtlijnen van het Sweden Textile Water Initiative (STWI).

De eisen worden gecontroleerd door middel van audits door derden en wij werken samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat zij over de kennis en capaciteit beschikken om onze gedragscode na te leven. Wij streven er ook naar de fabrieken zelf ten minste eenmaal per jaar te bezoeken om de relaties met onze leveranciers verder uit te bouwen.

 

TRANSPORT VAN PRODUCTEN

Er heeft tussen 2019 en 2020 een actieve verschuiving in de verzendingsmethoden plaatsgevonden. In 2020 hebben wij het aandeel van producten die per vliegtuig naar ons magazijn werden vervoerd, met 70% verminderd in een poging om onze koolwaterstofvoetafdruk te verkleinen. We hebben ambitieuze plannen om dit in 2021 met nog eens 60% te verminderen.

 

GEBOUWEN

Duurzaamheid is in onze gebouwen net zo belangrijk als in onze productie. Daarom gebruiken wij schone, hernieuwbare elektriciteit met het keurmerk Good Environmental Choice (Bra Miljöval) en klimaatneutrale verwarming in onze kantoren om te zorgen voor een minimale indirecte uitstoot door de aankoop van energie die wij gebruiken.

LEVERING

Als e-commerce merk zijn wij ons bewust van de milieu-impact van leveringen en daarom werken wij nauw samen met onze leveringspartners om de meest duurzame leveringsalternatieven te vinden.

Bring - Alle pakket-, thuis- en koeriersleveringen vanuit de terminals van Bring zijn fossielvrij in Stockholm, Malmö, Göteborg en Linköping. Bring werkt ook aan de geleidelijke afschaffing van voertuigen op fossiele brandstoffen in andere steden en maakt deel uit van het brancheoverkoepelende samenwerkingsverband Älskade Stad, dat als aanjager fungeert voor duurzamere milieualternatieven die een levendige stedelijke omgeving ten goede komen.

Budbee - Elke levering van Budbee is klimaatgecompenseerd, en alle pakketleveringen zijn fossielvrij in grotere steden. Budbee heeft ook andere groene initiatieven geleid, zoals het ontwerpen van groene terminals, het installeren van fossielvrije brandstofstations bij de terminals en het contracteren van meer vrachtfietsen op alle markten. Je kunt HIER meer lezen over Budbee's duurzaamheidswerk.

DHL Express - Al onze leveringen met DHL Express zijn klimaatneutraal. Met DHL GOGREEN investeren we in klimaatbeschermingsprojecten in verschillende regio's over de hele wereld. We steunen een mix van projecten in de categorieën "energie-efficiëntie", "hernieuwbare energie" en "herbebossing/bebossing". DHL legt de lat hoog en de klimaatbeschermingsprojecten zijn geselecteerd op basis van hun waarde voor zowel het milieu als de plaatselijke gemeenschappen. Milieubescherming staat hoog op de agenda van DHL, met een ambitieuze milieudoelstelling van nul uitstoot tegen 2050. Lees HIER meer over de duurzame initiatieven van DHL.

DHL Freight - We gebruiken SkickaGrönt voor alle zendingen met DHL Freight. SkickaGrönt is een klimaatslimme optie die helpt de verschuiving naar klimaatvriendelijker voertuigen binnen het Zweedse vervoersnetwerk te vergroten. Telkens wanneer je kiest voor DHL SkickaGrönt, produceert DHL overeenkomstige tonkilometers met klimaatvriendelijke technologie en/of hernieuwbare brandstoffen in het Zweedse transportnetwerk. Lees HIER meer over DHL SkickaGrönt.

Posti - Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van Posti's bedrijfsstrategie. Posti was 's werelds eerste 100% koolwaterstofneutrale postdienst en alle producten van Posti zijn 100% koolwaterstofneutraal. Klik HIER voor meer informatie over Posti's duurzaamheidswerk.

PostNord - Zendingen met PostNord myPack zijn klimaatgecompenseerd en dragen bij tot een verschuiving naar hernieuwbare energie door te investeren in energie- en klimaatbesparende projecten in ontwikkelingslanden. Dit gebeurt via door de VN gecertificeerde CDM-projecten (Clean Development Mechanism). PostNord bezorgt ook fossielvrij in delen van de grotere steden in Zweden en PostNord werkt eraan om in 2030 fossielvrij te zijn. Klik HIER voor meer informatie over PostNord's duurzaamheidswerk.


 

Are you in the right place?

 • Åland
 • Argentina
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Bosnia-Herzegovina
 • Brazil
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Canada
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Costa Rica
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Dominica
 • Egypt
 • Estonia
 • Faroe Islands
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Gibraltar
 • Greece
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Ireland
 • Israel
 • Italy
 • Kenya
 • Kuwait
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malaysia
 • Malta
 • Moldova
 • Monaco
 • Montenegro
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Reunion
 • Romania
 • Russia
 • Saudi Arabia
 • Serbia
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • South Africa
 • Spain
 • Sverige
 • Switzerland
 • Taiwan
 • Thailand
 • Turkey
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States of America