FOCUS OP HET KLIMAAT

We doen ons best om duurzaam te werken bij ICANIWILL, om onze planeet te behouden zodat ze kan voldoen aan de behoeften van toekomstige generaties. Daartoe moeten we ervoor zorgen dat we de opwarming van de aarde beperken tot maximaal 1,5 ˚C boven het pre-industriële niveau.

Daarom hebben we ambitieuze klimaatdoelen gesteld om onze uitstoot te verminderen en deel uit te maken van een duurzamere kledingindustrie.

KPIs

100%

compensatie van koolstofuitstoot

35%

vermindering van koolstofuitstoot per product tegen 2025

Klimaatberekning

Samen met klimaatstrategen van ZeroMission berekenen we onze jaarlijkse CO2-uitstoot van alle activiteiten in onze waardeketen. Dit gebeurt volgens de BKG Protocol Corporate Standards die scope 1, 2 en 3 in hun geheel omvatten, waar:

Scope 1: omvat directe emissies van bronnen in eigendom of beheer

Scope 2: omvat indirecte emissies van gekochte elektriciteit, verwarming en koeling

Scope 3: omvat indirecte emissies van alle andere upstream en downstream activiteiten in onze waardeketen, van grondstoffen tot de uiteindelijke levering aan eindconsumenten

Klimaatstrategie

Op basis van onze eerste klimaatberekening zetten we een strategie op om onze milieu-impact zo snel mogelijk te verminderen.

We hebben doelstellingen om onze absolute emissies in scope 1 & 2 tegen 2030 elk met 42% te verminderen en om onze scope 3 emissies tegen 2030 met 50% per bruto winsteenheid te verminderen. Dit vertaalt zich in een emissiereductie van 55% per product tegen 2030.

We zijn er al in geslaagd om onze uitstoot van 2020 tot 2022 met 35% per product te verminderen, waardoor we in slechts twee jaar 63% van onze langetermijndoelen voor 2030 hebben bereikt. We verwachten de komende jaren verdere verlagingen, maar zijn ons ervan bewust dat deze langzamer zullen verlopen omdat we in het begin van onze reis de vruchten hebben geplukt van het laagst hangende fruit, dat in korte tijd de snelste resultaten opleverde.

Klimaatacties

Om onze klimaatdoelstellingen voor 2025 te bereiken, zijn onze belangrijkste aandachtspunten:

  • Verhoogde traceerbaarheid van de toeleveringsketen
  • Verschuiving naar gerecyclede en duurzamere materialen
  • Verminderen van het aandeel van luchttransport van producten van fabrieken naar ons magazijn
  • Overschakeling op 100% hernieuwbare energie in onze belangrijkste installaties (zowel in Zweden als in onze grootste fabrieken)

Koolstofcompensatie

Om het effect van ons klimaatwerk tot 2025 te versnellen, compenseren we onze uitstoot als aanvulling op onze emissiereductiestrategie.

Twee jaar op rij hebben we 100% van onze berekende uitstoot gecompenseerd en we zijn van plan dat de komende jaren te blijven doen.

Projecten waarin we geïnvesteerd hebben:

  • 2020 Scolel’te, Mexico – PlanVivo Foundation
  • 2021 Trees for Global Benefit, Uganda – PlanVivo Foundation
  • 2021 – ADES solspisar, Madagascar – Gold StandardTransport per vliegtuig van producten van de fabrieken naar ons magazijn beperken

Door in deze projecten te investeren, hebben we bijgedragen tot de vermindering en opname van CO2 uit de atmosfeer.