Privacyverklaring

Ongeacht of je een particuliere klant of een bedrijf bent, is je keuze voor ons gebaseerd op vertrouwen. Het is voor ons in alles wat we doen belangrijk om dit vertrouwen in stand te houden, ook op het gebeid van integriteit en gegevensbeveiliging.

Door de groei van e-commerce en hoe deze voor velen een dagelijkse realiteit is geworden, zijn vragen over integriteit en gegevensbeveiliging steeds belangrijker. We willen open zijn over hoe we als bedrijf informatie van jou als klant hanteren. In lijn met deze ontwikkelingen voelen ook steeds meer mensen een bezorgdheid, maar vooral ook een nieuwsgierigheid, rond hoe informatie over hen wordt verwerkt.

Wij geloven er ten zeerste in om geheel transparant tegenover jou als klant te zijn en altijd exact te vertellen hoe het zit als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens en hoe wij ons opstellen tegenover integriteits- en gegevensbeveiligingsvragen. Dit is dan ook de reden dat wij hier op deze pagina informatie verzameld hebben, zodat je onze beslissingen kunt begrijpen en je veilig kunt voelen met hoe wij deze vragen behandelen.

Voor ons is onze houding niet zo ingewikkeld. We kunnen het simpelweg samenvatten in vijf belangrijke punten:

  • Wij verwerken jou en al jouw gegevens met veel respect, discretie en voorzichtigheid en denken voortdurend risicobewust na over hoe wij jouw integriteit kunnen beschermen in relatie tot hoe wij onze diensten en systemen ontwikkelen.
  • We verwerken persoonsgegevens om aanbiedingen en marketing per e-mail en sms te versturen. We versturen nieuwsbrieven, persoonlijke aanbiedingen en herinneringen over producten die we weer op voorraad hebben. Deze verwerking kan ook profilering inhouden. Verwerking vindt plaats met uw toestemming of op grond van ons gerechtvaardigde belang bij het versturen van direct marketing.
  • Wij geven alleen gegevens over jou als klant aan de bedrijven die nodig zijn zodat jij kan bestellen, betalen, en om je producten thuisbezorgd te krijgen.
  • Je hebt het recht om op ieder moment een registeruittreksel aan te vragen over de gegevens die wij over je verzameld hebben. Je hebt ook het recht om je gegevens te laten wijzigen of wissen indien je dat wilt.
  • Wij staan altijd open voor jouw meningen en ideeën. Neem contact met ons op via e-mail, Facebook of Instagram zodra je iets niet zeker weet of vragen voor ons hebt. Onze deur staat altijd voor je open!

De basis van onze betrokkenheid bij integriteits- en gegevensbeschermingsvragen ligt in ons respect voor jou als klant en in het vertrouwen dat je ons geeft door ons als bedrijf te kiezen.

/Jouw ICIW-familie

Click here for terms & conditions for #yesicaniwill